Gaziantep Fiberoptik

Ağ Terimleri Sözlüğü

Ağ Terimleri Sözlüğü

Ağ bağlantısı türleri

Kablolu ağ bağlantısı örneği

TCP/IP ile Eşler Arası Ağ yazdırması

Eşler Arası Ağ ortamında, her bilgisayar verileri her bir aygıta gönderebilir ve alabilir. Dosya erişimi veya makine paylaşımını denetleyen merkezi bir sunucu yoktur.

 1. Yönlendirici
 2. Ağ Makinesi (makineniz)
 • 2 veya 3 bilgisayardan oluşan küçük bir ağda, Ağ Paylaşımlı yazdırma yönteminden daha kolay yapılandırılabildiğinden Eşler Arası Ağ yazdırması yöntemini öneririz.
 • Her bir bilgisayar TCP/IP Protokolü kullanmalıdır.
 • X makinesinin uygun IP adresi yapılandırmasına sahip olması gerekir.
 • Yönlendirici kullanıyorsanız, bilgisayarlarda ve X makinesinde Ağ Geçidi adresi yapılandırılmalıdır.

Ağ Paylaşımlı Yazdırma

Ağ Paylaşımlı ortamda, her bilgisayar verileri merkezi olarak denetlenen bir bilgisayara gönderir. Bu bilgisayar türüne genellikle “Sunucu” ya da “Yazdırma Sunucusu” denir. Görevi tüm yazdırma işlerinin yazdırılmasını denetlemektir.

 1. İstemci bilgisayar
 2. “Sunucu” ya da “Yazdırma Sunucusu” olarak da bilinir
 3. TCP/IP, USB veya paralel (varsa)
 4. Ağ makinesi (makineniz)
 • Büyük bir ağda, Ağ Paylaşımlı yazdırma ortamını öneririz.
 • “Sunucu” veya “yazdırma sunucusu” TCP/IP yazdırma protokolünü kullanmalıdır.
 • Makine USB veya paralel arayüz ile bağlanmadıkça X makinesinin uygun bir IP adresi yapılandırmasına sahip olması gerekir.

Protokoller

TCP/IP protokolleri ve işlevleri

Protokoller, verileri ağda iletmek için standartlaştırılmış kurallar kümesidir. Protokoller kullanıcıların ağa bağlı kaynaklara erişmesini sağlar.

X makinesinde kullanılan yazıcı sunucusu TCP/IP (İletim Denetimi Protokolü/İnternet Protokolü) protokolünü destekler.

TCP/IP, İnternet ve E-posta gibi iletişimler için kullanılan en popüler protokol kümesidir. Bu protokol, Windows®, Windows Server®, Mac OS X ve Linux® gibi nerdeyse tüm işletim sistemlerinde kullanılabilir. X makinesinde aşağıdaki TCP/IP protokolleri kullanılabilir.

DHCP/BOOTP/RARP

DHCP/BOOTP/RARP protokollerini kullanarak IP adresi otomatik olarak yapılandırılabilir.

APIPA

IP adresini el ile (makinenin kumanda paneli (LCD modelleri için) veya BRAdmin yazılımı ile) veya otomatik olarak (DHCP/BOOTP/RARP sunucusu ile) atamazsanız, Otomatik Özel IP Adresi (APIPA) protokolü otomatik olarak 169.254.1.0 – 169.254.254.255 aralığında bir IP adresi atar.

ARP

Adres Çözümleme Protokolü TCP/IP ağında MAC adresine IP adresi eşlemesini gerçekleştirir.

DNS istemcisi

X yazdırma sunucusu Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) istemcisi işlevini desteklemektedir. Bu işlev, yazdırma sunucusunun DNS adıyla diğer aygıtlarla iletişi kurmasını sağlar.

NetBIOS ad çözümlemesi

Ağ Temel Giriş/Çıkış Sistemi ad çözümlemesi, ağ bağlantısı sırasında NetBIOS adıyla diğer aygıtın IP adresini elde etmenizi sağlar.

WINS

Windows İnternet Ad Hizmeti, yerel ağdaki IP adresi ve NetBIOS adını birleştirerek NetBIOS adı çözümlemesi için bilgi sağlama hizmetidir.

LPR/LPD

TCP/IP ağında yaygın kullanılan yazdırma protokolleri.

SMTP istemcisi

Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) istemcisi E-postaları İnternet veya İntranet üzerinden göndermek için kullanılır.

Özel Ham Bağlantı Noktası (Varsayılan Bağlantı Noktası 9100’dür)

TCP/IP ağında yaygın kullanılan başka bir yazdırma protokolü. Etkileşimli veri aktarımı sağlar.

IPP

İnternet Yazdırma Protokolü (IPP Sürümü 1.0) belgeleri İnternet üzerinden herhangi bir erişilebilir makineye doğrudan yazdırmanızı sağlar.

mDNS

mDNS, X yazdırma sunucusunun Mac OS X Basit Ağ Yapılandırma sisteminde kendisini otomatik olarak yapılandırmasını sağlar.

TELNET

TELNET protokolü TCP/IP ağında uzak ağ cihazlarını bilgisayarınızdan kontrol etmenizi sağlar.

SNMP

Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP), bilgisayarlar, yönlendiriciler ve X ağa hazır makineleri dahil ağ aygıtlarını yönetmek için kullanılır. X yazdırma sunucusu SNMPv1, SNMPv2c ve SNMPv3’ü desteklemektedir.

LLMNR

Bağlantı Yerel Çok Noktaya Yayın Adı Çözümleme yöntemi (LLMNR), ağ Etki Alanı Sistemi (DNS) sunucusuna sahip değilse, komşu bilgisayarların adlarını çözer. LLMNR Yanıtlayıcı işlevi, Windows Vista® ve Windows® 7 gibi LLMNR Gönderici işlevine sahip bir bilgisayar kullanırken hem IPv4 hem de IPv6 ortamında çalışır.

Web Services

Web Services protokolü, Windows Vista® veya Windows® 7 kullanıcılarının X yazıcı sürücüsünü Ağ klasöründen makine simgesini sağ tıklatarak yüklemelerini sağlar. (Bkz. Web Services (Windows Vista® ve Windows® 7) kullanırken Ağdan Yazdırma Yüklemesi sayfa 15.) Ayrıca, Web Services bilgisayarınızda makinenin o anki durumunu kontrol etmenizi de sağlar.

HTTP

HTTP protokolü, bir web sunucusu ve bir web tarayıcısı arasında veri göndermek için kullanılır.

FTP (FTP’ye tarama özelliği için)

Dosya Aktarım Protokolü (FTP), X makinesinin yerel olarak ağınızda veya internette bulunan FTP sunucusuna siyah beyaz veya renkli belgeleri doğrudan tarar.

SNTP

Basit Ağ Zamanlama Protokolü TCP/IP ağındaki bilgisayar saatlerini eşitlemek için kullanılır. Web Tabanlı Yönetim’i (web tarayıcısı) kullanarak SNTP ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

CIFS

Ortak İnternet Dosya Sistemi, bilgisayar kullanıcılarının dosya ve yazıcıları Windows®’da paylaştığı standart yöntemdir.

LDAP

Basit Dizin Erişimi Protokolü (LDAP), X makinesinin LDAP sunucusundan faks numaraları ve E-posta adresleri gibi bilgileri aramasını sağlar.

IPv6

IPv6, gelecek nesil İnternet protokolüdür.

IP adresleri, alt ağ maskeleri ve ağ geçitleri

Makineyi TCP/IP ağ ortamında kullanmak için IP adresi ve alt ağ maskesini yapılandırmanız gerekir. Yazıcı sunucusuna atadığınız IP adresi ana bilgisayarınızla aynı mantıksal ağda olmalıdır. Değilse, alt ağ maskesi ve ağ geçidi adresini doğru yapılandırmalısınız.

IP adresi

IP adresi, ağa bağlı her aygıtı tanıtan sayı dizisidir. IP adresi noktalarla ayrılmış dört sayıdan oluşur. Her sayı 0 ve 255 arasındadır.

 • Örnek: Küçük ağda, normalde son numarayı değiştirirsiniz.
  • 192.168.1.1
  • 192.168.1.2
  • 192.168.1.3

Yazıcı sunucunuza IP adresi atama

Ağınızda bir DHCP/BOOTP/RARP sunucunuz varsa yazıcı sunucusu otomatik olarak IP adresini o sunucudan alır.

Alt ağ maskesi

Alt ağ maskeleri ağ iletişimini kısıtlar.

 • Örnek: Bilgisayar 1 Bilgisayar 2 ile konuşabilir
  • Bilgisayar 1
  IP Adresi: 192.168. 1. 2
  Alt Ağ Maskesi 255.255.255.000
  • Bilgisayar 2
  IP Adresi: 192.168. 1. 3
  Alt Ağ Maskesi 255.255.255.000

Alt ağ maskesinde 0 olduğu yerde, adresin bu kısmında iletişim sınırı olmadığı anlamına gelir. Yani, yukarıdaki örnekte 192.168.1.x ile başlayan bir IP adresi olan her aygıtla iletişim kurabiliriz.(burada x. 0 ve 255 arasında sayılardır).

Ağ Geçidi (yönlendirici)

Ağ geçidi, başka bir ağa giriş olarak görev yapan bir ağ noktasıdır ve ağ üzerinden iletilen verileri tam hedefe gönderir. Yönlendirici ağ geçidine gelen verileri nereye yönlendireceğini bilir. Hedef dış ağda bulunuyorsa, yönlendirici verileri dış ağa gönderir. Ağınız başka ağlarla iletişim kuruyorsa, Ağ Geçidi IP adresini yapılandırmanız gerekebilir. Ağ Geçidi IP adresini bilmiyorsanız, Ağ Yöneticinize başvurun.

IEEE 802.1x Kimlik Doğrulaması

IEEE 802.1x, yetkisiz ağ aygıtlarından erişimi sınırlayan kablolu ve kablosuz ağ için bir IEEE standardıdır. X makineniz (istemci) RADIUS sunucusuna (Kimlik Doğrulama sunucusu) erişim noktanızdan (Kimlik Doğrulayıcı) bir kimlik doğrulama isteği gönderir. İsteğiniz RADIUS sunucusu tarafından doğrulandıktan sonra, makineniz ağa erişebilir.

Kimlik doğrulama yöntemleri

LEAP (Kablosuz ağ için)

Kimlik doğrulama için kullanıcı kimliği ve şifre kullanan Cisco LEAP (Basit Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü), Cisco Systems, Inc. tarafından geliştirilmiştir.

EAP-FAST

Kimlik doğrulama için kullanıcı kimliği ve şifre ve tünellenen kimlik doğrulama işlemini elde etmek için simetrik anahtar kullanan EAP-FAST (Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü-Güvenli

Tünel ile Esnek Kimlik Doğrulama), Cisco Systems, Inc. tarafından geliştirilmiştir.

X makinesi aşağıdaki iç kimlik doğrulama işlemlerini destekler:
• EAP-FAST/NONE
• EAP-FAST/MS-CHAPv2
• EAP-FAST/GTC

EAP-MD5 (Kablolu ağ için)

EAP-MD5 (Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü-Mesajı özet algoritması 5), şifreli kimlik doğrulamaiçin bir kullanıcı kimliği ve şifresi kullanır.

PEAP

PEAP (Korumalı Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü) Microsoft Corporation, Cisco Systems ve RSA Security tarafından geliştirilmiştir. PEAP, bir kullanıcı kimliği ve şifresi göndermek için

bir istemci ve bir kimlik doğrulama sunucusu arasında şifreli bir SSL (Güvenli Yuva Katmanı)/TLS (Aktarım Katmanı Güvenliği) tüneli oluşturur. PEAP, sunucu ve istemci arasında iki taraflı

kimlik doğrulama sağlar.

X makinesi aşağıdaki iç kimlik doğrulama işlemlerini destekler:
• PEAP/MS-CHAPv2
• PEAP/GTC

EAP-TTLS

EAP-TTLS (Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü Tünel Aktarım Katmanı Güvenliği), Funk Software ve Certicom tarafından geliştirilmiştir. EAP-TTLS, bir istemci ve bir kimlik doğrulama

sunucusu arasında bir kullanıcı kimliği ve şifresi göndermek için PEAP’ye benzer bir şifreli SSL tüneli oluşturur. EAP-TTLS, sunucu ve istemci arasında iki taraflı kimlik doğrulama sağlar.

X makinesi aşağıdaki iç kimlik doğrulama işlemlerini destekler:
• EAP-TTLS/CHAP
• EAP-TTLS/MS-CHAP
• EAP-TTLS/MS-CHAPv2
• EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

EAP-TLS (Genişletilmiş Kimlik Doğrulama Protokolü Aktarım Katmanı Güvenliği), kem istemci hem de kimlik doğrulama sunucusunda dijital sertifika kimlik doğrulaması gerektirir.

Ağ Terimleri ile ilgili herşey ve çok daha fazlası için eğitimlerimize katılabilirsiniz.

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>